CREATIELAB

Cre·a·tie (de; v; meervoud: creaties) 1. schepping; werk
Lab (het; o; meervoud: labs) 1 verkorting van: laboratorium. La·bo·ra·to·ri·um 1. werkplaats